خانه ای که همیشه در فکر آن بودید،بسازید

همین حالا دست به کار شوید


 پیدا کردن طراحان حرفه ای خانه


 کشف ایده های طراحی


 برای خانه ی خود خرید کنید

آشنایی با معماران برتر

خلیلی در مقدمۀ کتاب خود «تنها دویدن» می نویسد: «در میانۀ زندگی، دست از مسابقۀ با دیگران برداشتم، به رویاهای خود پرداختم و به آرامی در مسیر زندگی گام برداشتم. رویای من عبارت از ساخت خانه ای ساده بود که با دست خالی و مصالح سادۀ موجود در این جهان: از عناصر برگرفته از زمین، آب، هوا و آتش ساخته شده باشد. برای ساخت چنین سرپناهی، آن را در محل، ساخته و آماده می سازیم، مانند صخره ای بزرگ و تو خالی.» او در مورد معماری خود می گوید «خانه ای که به مانند کوره ای آماده می شود و کوره ای که تبدیل به خانه ای خواهد شد. نادر خلیلی اغلب به دلیل کارهای چشمگیر و حیرت انگیزش که سبک معماری پیشرفتهٔ او را با عشق او به فرهنگ ایرانی به ویژه شعر عرفانی آن در هم می آمیزد به نام «معمار و فیلسوف» خوانده شده است.

آرش شجاعی

خلیلی در مقدمۀ کتاب خود «تنها دویدن» می نویسد: «در میانۀ زندگی، دست از مسابقۀ با دیگران برداشتم، به رویاهای خود پرداختم و به آرامی در مسیر زندگی گام برداشتم. رویای من عبارت از ساخت خانه ای ساده بود که... ››ادامه مطلب
مجله اینترنتی پارس نما

علی مظفری

خلیلی در مقدمۀ کتاب خود «تنها دویدن» می نویسد: «در میانۀ زندگی، دست از مسابقۀ با دیگران برداشتم، به رویاهای خود پرداختم و به آرامی در مسیر زندگی گام برداشتم. رویای من عبارت از ساخت خانه ای ساده بود که... ››ادامه مطلب
مجله اینترنتی پارس نما
مجله اینترنتی پارس نما
مجله اینترنتی پارس نما
توضیحات

توضیحات بیشتر

››ادامه مطلب
مجله اینترنتی پارس نما
توضیحات

توضیحات بیشتر

››ادامه مطلب
مجله اینترنتی پارس نما
توضیحات

توضیحات بیشتر

››ادامه مطلب
مجله اینترنتی پارس نما
توضیحات

توضیحات بیشتر

››ادامه مطلب
مجله اینترنتی پارس نما
توضیحات

توضیحات بیشتر

››ادامه مطلب
مجله اینترنتی پارس نما
توضیحات

توضیحات بیشتر

››ادامه مطلب
مجله اینترنتی پارس نما
مجله اینترنتی پارس نما
توضیحات

توضیحات بیشتر

››ادامه مطلب
مجله اینترنتی پارس نما
توضیحات

توضیحات بیشتر

››ادامه مطلب
مجله اینترنتی پارس نما
توضیحات

توضیحات بیشتر

››ادامه مطلب
مجله اینترنتی پارس نما
توضیحات

توضیحات بیشتر

››ادامه مطلب
مجله اینترنتی پارس نما
توضیحات

توضیحات بیشتر

››ادامه مطلب
مجله اینترنتی پارس نما
توضیحات

توضیحات بیشتر

››ادامه مطلب
مجله اینترنتی پارس نما
توضیحات

توضیحات بیشتر

››ادامه مطلب
مجله اینترنتی پارس نما
توضیحات

توضیحات بیشتر

››ادامه مطلب
مجله اینترنتی پارس نما
توضیحات

توضیحات بیشتر

››ادامه مطلب
مجله اینترنتی پارس نما
توضیحات

توضیحات بیشتر

››ادامه مطلب
مجله اینترنتی پارس نما
توضیحات

توضیحات بیشتر

››ادامه مطلب
مجله اینترنتی پارس نما
توضیحات

توضیحات بیشتر

››ادامه مطلب

کليه حقوق اين وب سایت متعلق به شرکت کسب و کار آماردین است.